Hakkımızda

Hakkımızda

BATI YANGIN ve İŞ GÜVENLİĞİ; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve sağlık personelleriyle, iş yerlerinin “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun gerekliliklerine göre risk değerlendirmesini, tehlikelerin tanımlamasını ve tehlikelerin ortadan kaldırılması, risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar ve eğitimler yapmak,

Acil Durum Planı ve Acil Eylem Ekiplerinin oluşturulması, yönetilmesi ve yönlendirilmesi konusunda, işletmenizi ve çalışanlarınızı olumsuz durumlarda nasıl hareket edeceklerine dair tüm önlemlerin alınmasında rehberlik etmek,

Acil Durum Planı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 11 ve 12 de olması gereken ekipler ve işleyişle ilgili yönetmelik ile tanımlanmıştır. Her işletmenin farklı riskleri olduğu gibi, alınması gereken önlemleri de farklıdır. BATI YANGIN ve İŞ GÜVENLİĞİ alanında hizmet veren firmamız, bu riskleri önceden belirleyerek çalışanlarınıza işletme içerisinde oluşabilecek acil durumlar için eğitimlerle bilgilendirmek,

BATI YANGIN ve İŞ GÜVENLİĞİ olarak, işletmenizde gerçekleşebilecek acil durumları belirleyerek, firma içerisinde yetkin olan personellerinizi sizinle görevlendirerek ekipler halinde en kısa zamanda ve en doğru teknik ile müdahalede bulunulmasını sağlamak, amacıyla kurulmuştur.

İlkelerimiz
İş ahlakını oluşturan ilkelerdir.

İlkelerimiz şunlardır:
1)Müşteri bilgi ve belgelerinin gizliliğine riayet;
2)İş ahlak ve kurallarına riayet;
3)Mesleki kurallara riayet;
4)Sözleşme kurallarına riayet;
5)Tarafsızlık kurallarına riayet;
6)Müşteri memnuniyetinin sağlanması;
7)Sürekli takip ve yeniliklerden müşterileri haberdar etme;
8)Hizmet süresine riayet etme.

Görevlerimiz
BATI YANGIN ve İŞ GÜVENLİĞİ olarak

1)İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği eksiklerinin tespiti, raporlanması ve işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bir çalışma raporunun sunulması.
2)Periyodik ve Rastgele Denetimler Yapılıp Raporlanması
3)İş güvenliği kurulunun oluşturulması ve kurul toplantısının gerçekleştirilmesi
4)Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve eğitimlerinin verilmesi
5)Risk analiz ve değerlendirme çalışmalarının hazırlanması
6)İş güvenliği prosedürlerinin ve iç Yönetmeliklerin hazırlanması
7)İşyerine yönelik yıllık eğitim planlarının hazırlanması
8)Kişisel koruyucularla ilgili kontrol ve denetimler.
9)Çalışma talimatlarının olup olmadığı (Makine kullanma talimatı, görev tanımları, iş tanımları


İş Güvenliği Ekipmanları

İş Güvenliği Ekipmanları
İhtiyacınız olan tüm iş güvenliği ekipmanları mevcuttur.

İş güvenliği levhaları
Yangın Yönlendirme levhaları
Işıklı Yönlendirme levhaları
Trafik Bariyerleri
Trafik Konileri
Yangın Battaniyesi
Yanık İlk Yardım
Kimyasal İlk Yardım
Yüksekte Çalışma Ekipmanları
İş Emniyet Kemeri
Can Halatı
Karabina
Şok Emicili Uzatma Halatı
Tripod ve Taşıma Makarası
İp Merdiven
Güvenlik Ağı
Plum Göz Duşu
Plum Göz Duşu İstasyonu
Plum Yara Bandı
İlk Yardım Ekipmanları
İlk Yardım Çantası
Kaydırmaz Bant
Fosforlu Bant
Yer İşaretleme Bandı
Kafa Koruyucu Baretler
Yüz Siperi
Göz Koruyucular
İşçi Ayakkabıları
Kulak Koruyucular
Eldiven
Toz Maskesi
Gaz Maskesi